Jobcenter 2018-02-10T16:12:20+00:00

Vi samarbejder med jobcentre og virksomheder

AD – Consult er specialister i arbejdet omkring borgere med psykiske/fysiske udfordringer, socialt udsatte, løsladelsessager, mennesker med misbrugsrelaterede udfordringer og unge med vanskeligheder mm.

AD – Consult tilbyder alt fra kortvarige konsulentopgaver på et individuelt plan, til længerevarende indsatser for større grupper. Fælles for indsatserne er, at de tilbydes i Jobcenterets og den enkeltes lokalområde.

AD – Consult udarbejder i samarbejde med jobcentret:

  • Tilbud om Vejledning og opkvalificering efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kap. 10-12
  • Mentorstøtte efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kap. 9 b
  • Mentorstøtte efter Lov om social service kap. 16
  • Ressourceforløb efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kap. 12 a

Derudover vil der altid være mulighed for at sammensætte, og udvikle specialiserede forløb og projekter med formålet; at bringe den enkelte nærmere uddannelse/arbejdsmarkedet eller afklaring af fremtidig forsørgelsesgrundlag.

Vi giver tryghed og målbare resultater!

Vi anvender værktøjer til både progressions- og effektmåling af alle vores indsatser.

Vi samarbejder blandt andet med